Höbärgning

Till höarbetet har vi en John Deere flexkammarbalare. Den gör mycket täta balar vilket ger bra kvalitet på hösilaget. Höet är analyserat, torrsubstansen är ca. 60-70% vilket gör att det inte fryser på vintern. Närmare information ger Kenneth Holmström tel. 0500 406727

Sommaren 2004

Vi hann!

© 2001-2002 Plain Black Software