I Sandkulla Stall ansvarar Christel Back-Holmström för träning av hästar och ryttare.

Därutöver kommer tränare i hoppning och tömkörning enligt behov till stallet.

Noora och Vili pä tävling

© 2001-2002 Plain Black Software